USG w fali uderzeniowej

W przypadku aparatów do ESWT diagnostyka jest bardzo istotna i znacznie ułatwia prawidłowe wykonanie zabiegu. Konieczność określenia głębokość penetracji oraz powierzchni zabiegowej powoduje że użycie USG jest bardzo pomocne i gwarantuje dotarcie do miejsca zmienionego chorobowo.

Aparat do USG