Fala radialna

Materiały filmowe – fala radialna

1. Zapalenie kaletki krętarzowej

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na kaletce krętarzowej, wolno go przemieszczając podczas zabiegu po powierzchni kaletki. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować mięsień napinacz powięzi szerokiej. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 3000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

2. Zapalenie ścięgna rzepki

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na ścięgnie rzepki w miejscu największego bólu – zazwyczaj miejsce to znajduje się w części środkowej ścięgna, tuż pod wierzchołkiem rzepki. Podczas zabiegu aplikator trzymamy nieruchomo lub wolno przemieszczamy go po małej powierzchni. Po zaaplikowaniu około 1000 uderzeń, kolejny 1000 uderzeń aplikujemy na pozostałą część ścięgna, wolno przemieszczając głowicę. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować mięsień czworogłowy uda. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 3000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

3. Zapalenie ścięgna Achillesa

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na ścięgnie Achillesa. Podczas zabiegu należy opracować całe ścięgno, wolno przemieszczając aplikator po stronie bocznej, grzbietowej i przyśrodkowej ścięgna. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować oba brzuśce mięśnia brzuchatego łydki. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

4. Ostroga piętowa (górna)

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy w miejscu, w którym znajduje się ostroga, trzymając go nieruchomo lub wolno przemieszczając go po małej powierzchni. Liczba zabiegów 5, ciśnienie do 5 barów, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Druga faza - należy opracować całe ścięgno Achillesa wraz z dolną częścią obu brzuśców mięśnia brzuchatego łydki.Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-10 Hz.

5. Ostroga piętowa (dolna)

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy w miejscu, w którym znajduje się ostroga, trzymając go nieruchomo lub wolno przemieszczając go po małej powierzchni. Liczba zabiegów 5, ciśnienie do 5 barów, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować okolicę ostrogi piętowej oraz powięź podeszwy stopy. Ciśnienie 2,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

6. Zapalenie powięzi podeszwy stopy

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy w najbardziej bolesnym miejscu, trzymając go nieruchomo lub wolno przemieszczając go po małej powierzchni. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować powięź podeszwy stopy. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

7. Cellulitis

Aplikator umieszczamy na części ciała w obrębie, której zlokalizowany jest cellulit. Podczas zabiegu należy opracować całą powierzchnię objętą cellulitem na danej części ciała (udo po stronie tylno-bocznej lub przednio-przyśrodkowej, pośladek, ramię po stronie tylno-przyśrodkowej lub przednio-bocznej). Aby na początku zabiegu uniknąć negatywnej reakcji osoby poddawanej zabiegowi, w ciągu pierwszych uderzeń wartość ciśnienia należy zwiększać od około 2,5 do 3,5 bara.

Jeśli osiągnięcie górnej wartości ciśnienia nie jest możliwe należy stosować możliwie najwyższe ciśnienie z tego zakresu. Podczas zabiegu na każdą część ciała (udo po stronie tylno-bocznej lub przednio-przyśrodkowej, pośladek, ramię po stronie tylno-przyśrodkowej lub przednio-bocznej) należy zaaplikować 4000 uderzeń z częstotliwością 15 Hz. Podczas zabiegu można opracować kolejno wszystkie części ciała w obrębie, których zlokalizowany jest cellulit.

8. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych podudzia (przedział przedni)

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na brzuścu mięśnia piszczelowego przedniego. Podczas zabiegu należy opracować cały mięsień, wolno przemieszczając po nim aplikator.

Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

9. Łokieć tenisisty

Faza pierwsza - należy opracować nadkłykieć boczny, grzebień nadkłykciowy boczny (jeśli jest bolesny) oraz wspólne ścięgno prostowników nadgarstka i palców wolno przemieszczając aplikator po wspomnianej powierzchni. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 1,5 do 2,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować mięsień odwracacz, ścięgna oraz brzuśce prostowników nadgarstka i palców, przemieszczając aplikator pomiędzy nadkłykciem bocznym a nadgarstkiem. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

10. Łokieć golfisty

Faza pierwsza - należy opracować nadkłykieć przyśrodkowy, grzebień nadkłykciowy przyśrodkowy oraz wspólne ścięgno zginaczy nadgarstka i palców wolno przemieszczając aplikator po opisanej powierzchni. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 1,5 do 2,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować mięsień nawrotny obły, ścięgna oraz brzuśce zginaczy nadgarstka i palców, przemieszczając aplikator pomiędzy nadkłykciem przyśrodkowym a nadgarstkiem. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

11. Zapalenie ścięgna mięśnia podgrzebieniowego

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na ścięgnie mięśnia podgrzebieniowego. Podczas zabiegu należy opracować całą część ścięgna, wolno przemieszczając po niej aplikator. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować brzusiec mięśnia podgrzebieniowego. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

12. Zwapnienie ścięgna mięśnia podgrzebieniowego

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy w miejscu, w którym znajduje się zwapnienie, trzymając go nieruchomo lub wolno przemieszczając go po małej powierzchni ścięgna. Liczba zabiegów 5, ciśnienie do 5 Barów, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować pozostałą część ścięgna oraz brzusiec mięśnia podgrzebieniowego. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

13. Zapalenie lub zwapnienie ścięgna mięśnia podłopatkowego

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy w miejscu, w którym znajduje się zwapnienie, trzymając go nieruchomo lub wolno przemieszczając go po małej powierzchni ścięgna. Liczba zabiegów 5, ciśnienie do 5 barów, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować pozostałą dostępną część ścięgna mięśnia podłopatkowego oraz dostępną po bocznobrzusznej stronie łopatki część brzuśca mięśnia podłopatkowego. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

14. Zapalenie lub zwapnienie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy w miejscu, w którym znajduje się zwapnienie, trzymając go nieruchomo lub wolno przemieszczając go po małej powierzchni na wysokości dostępnej części ścięgna. Liczba zabiegów 5, ciśnienie do 5 barów, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować cały brzusiec mięśnia nadgrzebieniowego. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

15. Zapalenie kaletki podbarkowej

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na bocznej stronie stawu ramiennego, tuż pod wyrostkiem barkowym. Podczas zabiegu aplikator należy przemieszczać wolno, przesuwając go w kierunku wyrostka kruczego oraz w stronę grzbietowej części szyjki łopatki. Liczba zabiegów 5, ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 1500 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować brzuśce mięśni nadgrzebieniowego i naramiennego, aplikując na każdy z nich po 1000 uderzeń. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 2000 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

16. Zapalenie stawu ramiennego

Faza pierwsza - aplikator umieszczamy na brzusznej stronie stawu ramiennego, wolno poruszając głowicą podczas terapii po całej dostępnej od tej strony części torebki stawu ramiennego. Liczba zabiegów od 3 do 5, ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 1500 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.

Faza druga - należy opracować górną część stawu ramiennego, leżącą pod wyrostkiem barkowym łopatki. Ciśnienie w przedziale od 2,5 do 3,5 bara, liczba uderzeń 1500 z częstotliwością w przedziale od 5-8 Hz.