Kontakt

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące fali uderzeniowej? Potrzebujesz pomocy w wyborze sprzętu dopasowanego do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z nami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu Obsługi Zapytania.Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest firma Meden-Inmed Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wenedów 2, meden@meden.com.pl, tel.94 347 10 40,
Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są przez Meden-Inmed Sp. z o.o. wyłącznie w celu obsługi zapytania (na podstawie art.6 ust 1 a) RODO) i kontaktów biznesowych (na podstawie art.6 ust 1 f) RODO.
Przekazane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody. Wycofania zgody można dokonać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane są podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zapytania i kontakty biznesowe.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod linkiem Polityka ochrony danych osobowych