Litotrypsja (urologia)

ESWL czyli Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy – litotrypsja (kruszenie kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo) to najczęściej wybierana, nieinwazyjna niechirurgiczna metoda kruszenia kamieni. Zabieg wykorzystuje falę uderzeniową generowaną na zewnątrz ciała pacjenta. Pozwala kruszyć kamienie nerkowe na drobne fragmenty, samoistnie wydalane z moczem w kilka dni lub tygodni po zabiegu.

Zabieg ESWL jest wykonywany w pozycji leżącej. Należy ułożyć pacjenta w taki sposób, aby ognisko fali uderzeniowej dokładnie pokrywało się z miejscem złogów do skruszenia. Precyzyjne określenie miejsca zabiegu umożliwia wykonanie pozycjonowania rentgenowskiego lub badanie usg.

Parametry fali uderzeniowej czyli jej moc, częstość uderzeń, ilość impulsów i wielkość ogniska są ustalane w korelacji z wielkością i lokalizacją kamienia. Należy ponadto wziąć pod uwagę ruchliwość oddechową pacjenta i jego kondycję zdrowotną.

Seria fal uderzeniowych wygenerowanych zewnątrzustrojowo, jest transmitowana do ciała pacjenta przez balon wypełniony wodą. W momencie zogniskowania na kamieniu dochodzi do jego całkowitego rozpadu.

Zabieg ESWL nie jest zabiegiem chirurgicznym, to metoda wysoce bezpieczna i nie wymagająca szczególnych przygotowań ze strony pacjenta. Użycie metody ESWL nie wymaga hospitalizacji, dzięki czemu pacjent przeważnie po godzinie od zabiegu może udać się do domu. W zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta lekarz może zarządzić dobową obserwację pacjenta.