Filmy

Podział materiałów filmowych ze względu na rodzaj zastosowanej fali:

Fala radialna
Fala skupiona