Fizyka fali uderzeniowej

Fizyka fali uderzeniowej

 • RPW (poprawne określenie tego zjawiska) to fale sprężonego powietrza, a w zasadzie impulsy przez nie wytwarzane.
fizyka-fali_03
 • W wyniku działania sprężonego powietrza, pocisk umieszczony we wnętrzu aplikatora (a konkretnie w cylindrze) zmierza ku przekaźnikowi uderzenia.
fizyka-fali_05
 • W momencie uderzenia pocisku w przekaźnik, wytworzona przez ruch owego pocisku energia kinetyczna zostaje przekształcona w energię akustyczną. W konsekwencji następuje przenikanie impulsów akustycznych do tkanki docelowej, co wpływa na zwiększenie obszaru ich leczniczego działania.
fizyka-fali_06

Radialne fale uderzeniowe wielokrotnie określane jako radialne fale ciśnieniowe (RPW).

Do fal akustycznych można zaliczyć również terapeutyczne fale uderzeniowe (radialne fale ciśnieniowe).

Działa tu każde prawo fizyki dotyczące fal akustycznych.

 • Propagacja. Aby mogło dojść do rozchodzenia się fal akustycznych, wymagany jest ośrodek. Ruch cząsteczek to jednocześnie przekazywanie ciśnienia.
 • Refrakcja i dyfrakcja. Zarówno odbicie jak i załamanie energii następuje w miejscu stykania się obszarów, które cechują się różną impedancją akustyczną. Ilość odbijanej w ten sposób energii zależy od wielkości różnicy impedancji akustycznej.
 • Pochłanianie i energia. Ośrodki cechujące się dużą gęstością pochłaniają znaczną ilość energii a ich impedancja akustyczna jest wysoka.

Zdolność danego ośrodka do pochłaniania fal wpływa na wysokość impedancji akustycznej.

Granica ośrodków to miejsce gdzie odbijana (a więc pochłaniana) jest maksymalna ilość energii. Wielkość tej energii jest zależna od wielkości różnicy impedancji akustycznej. To właśnie ta reguła stanowi podstawę umożliwiającą zrozumienie leczniczego oddziaływania fal uderzeniowych.

Efekt rezonansowy to skutek działania częstotliwości fali, a styk ośrodków staje się punktem zbiorczym energii.

Jedna fala
Regularnie nawracające fale
częstotliwość-fali_01 częstotliwość-fali_02
tłuszcz mięsień   tłuszcz mięsień
IF<IM Wysoki stopień rozpraszania na granicy, niska przenikalność IF<IMM<IM Mały stopień rozpraszania na granicy, wysoka przenikalność
IF: Impedancja akustyczna tkanki tłuszczowej
IM: Impedancja akustyczna tkanki mięśniowej
IMM: Zmodyfikowana impedancja akustyczna mięśnia

Najważniejsze czynniki

 • Gęstość przepływu energii

Jednostką tej wielkości jest milidżul na milimetr kwadratowy (mJ/mm2), która określa górny limit energii, dającą przenieść się przez powierzchnię 1mm2. Jest to niezwykle ważna cecha, jeśli określa się sposób zastosowania fal. Innymi słowy, tkanka potraktowana wytworzoną w ten sposób energią nie odczuje żadnego wpływu jej oddziaływania, dopóki określony próg energii nie zostanie przekroczony.

 • Krzywa czasowa impulsu kompresji
 • Rodzaj powierzchni będącej pod wpływem ciśnienia
 • Dżul jest jednosekundową pracą źródła o mocy równającej się jednemu watowi; czas nazywa się również watosekundą (W·s)

Megapaskal (MPa) to jednostka ciśnienia pod którego działaniem znajduje się dana powierzchnia i której inną definicją jest jeden niuton na milimetr kwadratowy.

Zjawisko kawitacji

 • Kawitacja to proces zachodzący w takich środowiskach jak granice ośrodków, płyny lub nawet tkanki zawierające duże ilości wody, występujący równocześnie z bezpośrednim, dynamicznym działaniem fali uderzeniowej.
 • Wahające się ciśnienie, którego zmiany spowodowane są przechodzeniem fali uderzeniowej przez ośrodki, jest przyczyną pojawiania się pęcherzyków kawitacyjnych.

Kawitacją określa się proces tworzenia się pęcherzyków pary w substancjach o ciekłym stanie skupienia. Obszary, gdzie ciśnienie parowania jest wyższe niż ciśnienie płynu, jest miejscem zachodzenia tego procesu.

Efektem kawitacji są mikrostrugi, które nie mają żadnych problemów z kruszeniem twardej powierzchni kamieni lub przenikaniem przez ścianki małych naczyń krwionośnych, ze względu na wysoki poziom energii oraz przenikanie do głębszych warstw skóry.

Należy pamiętać, że kawitacja stanowi przeciwwskazanie leczenia falami uderzeniowymi np. jelit lub płuc, a więc części ciała w których zgromadzone są duże ilości gazu.

rodzaj fali
Radialna fala
typy-glowic_01
Skupiona fala
typy-glowic_02
skupianie większa strefa bardzo mała strefa
limit energetyczny maksymalnie 0,3 mJ/mm2, działanie powierzchowne maksymalnie 1,5 mJ/cm2, działanie dogłębne
szczytowe ciśnienie dodatnie 0-10 Mpa 0-100 Mpa
czas trwania impulsu kompresji 200-2000* µs 0,3 µs
stopień przenikania 0-3 cm 0-12 cm
obowiązkowe badanie wstępne nie tak (rentgen, MRT, PET, ultradźwięki, pożądany obraz 3D)
przeznaczenie fizjoterapia, medycyna estetyczna, ortopedia urologia, kardiologia, ortopedia