Pozaustrojowa terapia skupioną falą uderzeniową

Pozaustrojowa terapia skupioną falą uderzeniową

Pozaustrojowa terapia skupioną falą uderzeniową (ESWT), znana też jako impuls akustyczny fali mechanicznej lub terapia falą uderzeniową, szybko stała się nieodzowna w leczeniu patologii przewlekłych, zwapnień oraz zwłóknień powstających w wyniku długotrwałego urazu. Uraz może mieć różne przyczyny – od przewlekłego napięcia mięśniowego, przeciążenia do ostrego silnego uszkodzenia. Im bardziej zwarta tkanka, tym lepsze wskazanie do leczenia falą uderzeniową. Nie dziwi więc fakt, że lekarze osiągają rezultaty wyższe niż przeciętne w przypadku chorób układu ruchu, tkanki łącznej czy zwłókniałych blizn.

Oddziaływanie terapii

Doświadczenie nauczyło mnie, że w trakcie zabiegu skupioną falą uderzeniową należy zachować ostrożność. Należy również uważać by nie popełnić błędu, zabieg jest silnym bodźcem w wyniku czego pacjenci mogą odczuwać dyskomfort. Wystarczy zacząć aplikację bezpośrednio nad miejscem zmienionym patologicznie, aby pacjent odczuł działanie silnego bodźca. Pobudzone aplikacją punkty spustowe, zwapnienia, złogi, przyczepy dają szybki feedback w postaci wzmożonego odczucia dyskomfortu, związanego ze zmianą ciśnienia wytworzonego w tkankach przez falę uderzeniową. Aparat PiezoWave firmy Richard Wolf wyróżnia się aplikatorem stanowiącym rodzaj izolatora akustycznego. Rozwiązanie umożliwia terapeucie skaning w celu wyszukania miejsca zmienionego patologicznie bez najmniejszych sensacji czuciowych dla zdrowej tkanki, tak za pomocą feedbacku od pacjenta ustala się punkt lub obszar, który poddaje się zabiegowi.

Aplikacja

Stosunkowo niewielka  liczba parametrów do modyfikacji: częstotliwość, intensywność oraz głębokość ogniskowania sprawiły że urządzenia są stosunkowo łatwe w obsłudze. Dzięki temu bez najmniejszych problemów przetestowaliśmy aparaty klinicznie.

Postępowanie  z pacjentami

Istnieje "dwoistość" pomiędzy potencjalnymi korzyściami klinicznymi a ryzykiem "pogorszenia" w konkretnej patologii. Wszyscy użytkownicy powinni stosować wspólne wytyczne w celu podjęcia decyzji o wyborze terapii, ostatecznie jednak to pacjent decyduje o rozpoczęciu terapii. Pacjenci kierowani na falę uderzeniową typu ESWT na ogół cierpią na choroby przewlekłe. Taki stan rzeczy skłania ich by zrobili co tylko mogą dla zmniejszenia dolegliwości.

Istnieje większe prawdopodobieństwo, że zabieg jako wysokoenergetyczny może prowadzić do zwiększenia dolegliwości po jego zakończeniu niż w przypadku większości zabiegów fizykalnych. Taki stan sygnalizuje przejście ze stanu przewlekłego do ostrego co jest w naszej sytuacji efektem celowym. Należy spodziewać się, że pacjenci mogą czuć pewne zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, jednak takie pogorszenie jeżeli wystąpi rzadko kiedy utrzymuje się dłużej niż jeden dzień po zabiegu.

Opłacalność

Producenci powinni znaleźć sposób na wprowadzenie tej technologii na rynek poniżej obecnego pułapu cenowego. Urządzenia do terapii skupioną falą uderzeniową mogą osiągać cenę od 20.000$ do 30.000$ co czyni je zbyt drogimi dla wielu praktyk. System opieki zdrowotnej ulega poważnej zmianie, a ograniczenie kosztów stanowi priorytet w większym stopniu niż kiedykolwiek. Jednym z największych potencjalnych klientów dla ESWT mogli by być fizjoterapeuci. Urządzenie byłoby poważną inwestycją dla wielu praktyk, dodatkowo nie pomaga również fakt braku refundacji zabiegu przez NFZ*. Zabieg pozostaje więc zabiegiem komercyjnym dla najlepszych ośrodków.

*przypis tłumacza, w oryginale autor odnosi się do braku refundacji terapii skupioną falą uderzeniową ESWT w systemie świadczeń medycznych w Stanach Zjednoczonych

Badania

Istnieje pokaźna oraz zróżnicowana baza badań, najprawdopodobniej ze względu na wielodyscyplinarny charakter ESWT. Na początku, technologia ESWT pierwszej generacji była używana tylko w ortopedii i podologii*. Wsparcie naukowe to mocna strona ESWT, liczne kliniczne badania (ponad 250) są publikowane od pojawienia się tej technologii przed rokiem 2000.

*przypis tłumacza obecnie terapia skupioną falą uderzeniową ESWT stosowana jest w ortopedii, podologii, rehabilitacji, medycynie sportowej, Medical SPA&Wellness oraz jak wykazując najnowsze badania znajdzie szerokie zastosowanie w leczeniu trudno gojących się ran.

Autor: Tiziano Marovino, DPT, MPH, DAAPM, Tłumaczenie: Meden-Inmed