PDF Próba wykorzystania zogniskowanej fali uderzeniowej w leczeniu wybranych schorzeń ortopedycznych – doniesienie wstępne