PDF Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w leczeniu objawowej ostrogi piętowej