Aktualności

Czy wiesz, że… Odpowiednia gęstość energii jest kluczowa przy wyborze aparatu do terapii falą uderzeniową?

Czy wiesz, że…

Najważniejszym parametrem, który powinien decydować o wyborze modelu aparatu do terapii falą uderzeniową jest gęstość energii. Wartość ta powinna być podawana w jednostce miary jaką jest [mJ/mm2]. W zależności od tego jak ukształtowana jest fala: skupiona, radialna czy cylindryczna – gęstość energii w polu strefy oddziaływania głowicy ma całkowicie inny rozkład. Rodzaj zastosowanej fali, czyli kształt pola, nie tylko maleje wraz z odległością od czoła głowicy, ale też na określonej głębokości bardzo zależy od rodzaju zastosowanej fali.

Przykładowo: dla fali radialnej, gęstość maleje do sześcianu wraz z odległością od czoła głowicy, a dla fali cylindrycznej maleje liniowo wraz z odległością, ale tylko w obrębie ustalonego pola cylindra – poza strefą cylindra gęstość energii prawie zanika. Im większa jest wartość gęstości energii w polu dla wymaganej terapii, tym zabieg jest bardziej skuteczny, bo dostarcza więcej energii do patologii, a co za tym idzie zwiększa metabolizm wewnątrzkomórkowy i przyspiesza procesy samoleczenia. Wielu producentów z Azji próbuje podawać gęstość energii w [J/m2] lub [J/m3] co może wprowadzać w błąd.

Aby móc porównać przedstawione tak wartości z wartością podaną w [mJ/mm2] należy:

  • wartość podaną w [J/m2] należy podzielić przez tysiąc ponieważ aby uzyskać miarę w mJ/mm2, ponieważ  J/m2 =1.000mJ/1.000*1.000mm2= 1/1.000 mJ/mm2,
  • wartość podaną w [J/m3] należy podzielić przez milion aby uzyskać miarę w mJ/mm2, ponieważ J/m3= 1.000mJ/1.000mm*1.000.000mm2= 1/1.000.000.

Po sprowadzeniu do wspólnej jednostki [mJ/mm2] można porównać wartości. Podawana gęstość energii w [J/m2] lub [J/m3] po przeliczeniu odpowiednio przez tysiąc i milion, wychodzi zazwyczaj znikoma na co trzeba bardzo zwracać uwagę, gdyż terapia przy pomocy takiego urządzenia może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

O autorze