Artykuły

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi w leczeniu przewlekłych ran

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi w leczeniu przewlekłych ran w godzinach konsultacji – sprawozdanie.

C. Moosmann, C.Grabosch, B. Jänigen

Streszczenie:

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi (w skrócie ESWT) stosowana jest w urologii od wczesnych lat osiemdziesiątych w celu obliczania czynnika nerkowego, a także ugruntowała swoją pozycję w ortopedii, w leczeniu stawu rzekomego i zwyrodnień tendencyjnych. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się terapie falami uderzeniowymi w leczeniu przewlekłych ran. Za pomocą fal uderzeniowych można nieinwazyjnie zaaplikować energie w miejsce rany bądź w jej okolice, aby wywołać działanie wspomagające leczenie ran.

W literaturze opisano przebudowy naczyń krwionośnych, lokalne wymagania perfuzji, wydzielanie czynników wzrostu, stymulację fibroblastów, działanie antybakteryjne i hamowanie procesów prozapalnych. W praktyce wprowadzona została promieniowo nieostra oraz skupiona liniowo, pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi w leczeniu przewlekłych ran. Pierwsze randomizacyjne badanie Moretti i innych z roku 2009, wskazuje, że na proces gojenia się rany można wpływać pozytywnie w zespole stopy cukrzycowej, jednak poziom dowodów jest obecnie niski. W godzinach konsultacji kliniki chirurgii ogólnej i chirurgii wisceralnej uniwersytetu we Freiburgu, od 2010 roku zostało wyleczonych ponad 600 pacjentów za pomocą ESWT. Artykuł ten powinien odzwierciedlać doświadczenie zdobyte podczas codziennego, praktycznego życia z promieniowo nieostrą oraz liniowo skupioną pozaustrojową terapią falami uderzeniowymi w leczeniu przewlekłych ran.

O autorze