Artykuły

Przełom w leczeniu neuralgii popólpaścowej (PHN) aparatem PiezoWave2

Przełom w leczeniu neuralgii popólpaścowej (PHN) – retrospektywne badanie pilotażowe, wykazało, że terapia aparatem PiezoWave2 wykorzystującym liniowo skupione fale uderzeniowe, zmniejszała ból i swędzenie będące następstwem neuralgii popółpaścowej (PHN).

Koreańska grupa badawcza jest obecnie w trakcie publikacji badania pilotażowego dotyczącego efektywności terapii falą uderzeniową w leczeniu neuralgii popółpaścowej. Półpasiec to bolesne schorzenie, które niesie ze sobą ryzyko powikłań. Jednym z najbardziej bolesnych komplikacji pojawiających się po wyleczeniu tej choroby jest neuralgia popółpaścowa, określana również skrótem PHN. Schorzenie definiowane jest, jako udokumentowany ból utrzymujący się przez co najmniej 90 dni po wystąpieniu wysypki. Ból neuropatyczny w przypadku PHN, może mieć ciągły lub napadowy charakter z towarzyszącym uczuciem pieczenia, allodynią czyli bólem wywołanym przez bodźce dotykowe bądź przeczulicą skóry, kiedy to nawet lekki dotyk może być źródłem bólu.

Badania pokazują, że ból neuropatyczny wpływa w znacznym stopniu na związaną ze zdrowiem jakość życia pacjentów, których dotyka. Neuralgia popółpaścowa, to powikłanie, które występuje szczególnie u osób starszych. Udowodniono, że u około 10–15% pacjentów w wieku > 50 lat, chorych na półpasiec wystąpi PHN (co oznacza możliwość wystąpienia aż 50 000 takich przypadków w Niemczech). Niniejsza metoda leczenia, nie jest częścią głównego zastosowania urządzenia PiezoWave2; FBL10xG2 i należy ją traktować jako użycie produktu niezgodne z przeznaczeniem. Terapia z wykorzystaniem liniowo skupionej fali uderzeniowej, wydaje się być wyjątkowo dostosowana do leczenia dolegliwości związanych z neuralgią popółpaścową. Pamiętaj o poinformowaniu swoich partnerów kontaktowych, gdyż niniejsza procedura leczenia, może okazać się wyjątkowo interesująca dla lekarzy stosujących zabiegi z wykorzystaniem fali uderzeniowej ESWT.

 

Protokół leczenia znajduję się w załączonym badaniu.

 

 

To według naszej wiedzy pierwszy tego rodzaju raport opisujący zastosowanie fali uderzeniowej ESWT w leczeniu neuralgii popólpaścowej (PHN) . Udało nam się dowieść, iż terapia falą uderzeniową ESWT była niezwykle użyteczna klinicznie, jako nieinwazyjna forma leczenia bólu i swędzenia będących następstwem neuralgii popółpaścowej (PHN). Ponadto, można ją uznać za alternatywną metodę leczenia neuralgii popółpaścowej (PHN) oraz świądu postherpetycznego (PHI- Postherpetic itch).

O autorze